Zvětšení prsou​

Zvětšení prsou patří k nejčastějším estetickým operacím. Krásná prsa jsou taková, která jsou správně velká v poměru k ostatním tělesným proporcím ženy, mají perfektní tvar a symetrii. Právě augmentace s pomocí silikonových implantátů je zákrok, který mnoha ženám dopomůže k novému sebevědomí a životu s ideálními prsy. Jen si to představte – odložíte všechny push-up podprsenky, vaše tvary se budou krásně žensky rýsovat v halence, tričku i bikinách, v milostném životě zmizí veškeré zábrany. Zvětšení prsou prsními implantáty je osvědčená bezpečná operace, která přináší okamžitý a viditelný efekt. Pojďme si povědět, co obnáší.

Plastika prsou s implantáty

(augmentace)

Kdo může plastiku prsou podstoupit

Některé ženy mají genetické predispozice pro malá prsa. U jiných nastane atrofie (úbytek) prsní žlázy po porodu, těhotenství, v důsledku radikálního zhubnutí. Některé pacientky přicházejí s přáním odstranit asymetrii prsou, ať již vrozenou nebo po úraze.

Pro zvětšení prsou neexistuje horní věková hranice. Důležité je, aby pacientka byla v dobrém zdravotním a psychickém stavu. Minimální věk je většinou 18 let, protože v té době je již vyvinutá prsní žláza.

Pokud plánujete augmentaci po porodu, pak doporučujeme odstup minimálně půl roku od porodu, a to i když žena nekojila, protože teprve pak získá tělo svou rovnováhu.

Pozdější těhotenství není překážkou pro zvětšení poprsí, kojení je možné i po operaci, ale radím svým pacientkám, aby plánování rodiny odložily alespoň rok po operaci, když jsou již prsa plně stabilizovaná. Těhotenství je totiž spojeno s mnoha změnami, které by se mohly negativně projevit na vzhledu operovaného poprsí.

Je dobré mít na paměti, že augmentace nevyřeší všechno. Operaci by tedy měly podstoupit ženy, které mají realistická očekávání a rozhodují se o operaci svobodně, nikoliv na nátlak svého okolí.

Konzultace před augmentací

Konzultace s plastickým chirurgem je podstatnou součástí úspěšného zákroku. Lékař kromě informací o vašem zdravotním stavu získá představu o vašem očekávání, a to zejména o velikosti nového poprsí.

Při určitých indikacích je možné zvětšení prsou kombinovat s modelací prsou, někdy se pro lepší estetický výsledek, zvláště u velmi štíhlých žen s minimem podkožního tuku v oblasti hrudníku, použije k dotvoření ideálního tvaru prsou vlastní tuk. Veškeré možnosti a optimální postup ve vašem případě s vámi právě během konzultace prodiskutuje lékař.

Na základě tělesných dispozic a přání pacientky chirurg doporučí implantát, způsob jeho uložení a operační přístup. Přečtěte si více o prsních implantátech.

Pacientka dostane během konzultace veškeré nutné informace a Pokyny k nástupu na operaci, přesto, pokud by měla pocit, že ji pro správné rozhodnutí nějaká informace chybí, měla by se na ně, třeba i později, doptat.

Výběr implantátu

Výběr správného implantátu vzniká na základě konzultace pacientky s lékařem. Vliv má výchozí stav prsou, fyziognomie pacientky a také očekávání a přání týkající se velikosti a tvaru prsou. Více o typech, velikostech a druzích implantátů zde.

Jak probíhá zvětšení prsou

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá zpravidla 60 až 90 min.

Lékař na základě fyziognomického stavu pacientky zvolí nejvhodnější metodu uložení implantátu. Je to rozhodnutí velmi individuální a záleží na kvalitě a velikosti žlázy, kvalitě kůže a podkoží a také síle a kvalitě svalu. Prsní implantáty tak mohou být uloženy pod sval, pod žlázu nebo částečně pod sval (tzv. metoda Dual Plane).

 • Pod sval: tato metoda je velmi rozšířená a používaná i např. u velmi sportovně aktivních pacientek
 • Pod žlázu: výhodou této metody je obecně rychlá rekonvalescence a menší bolestivost. U velmi štíhlých pacientek s minimální tukovou vrstvou v oblasti hrudníku se však může stát, že se okraje implantátu budou rýsovat přes tenkou kůži.
 • Částečně pod sval: prsní implantát je vložen pod sval v horní a střední části prsu, dolní část implantátu se nachází pod žlázou a není kryta svalem. Výhodou této metody je, že při větším napnutí velkého prsního svalu nedochází k pohybu implantátu, což je často kritickým bodem ostatních technik.

Implantát může být vložen principiálně třemi operačními cestami:

 • Podprsní rýhou (submamárně): Je velmi přehledný pro operatéra a umožňuje tak dobrou orientaci a precizní vložení implantátu na správné místo. Jizva dlouhá přibližně 5 cm je navíc schována v podprsní rýze, kde je po zhojení velmi nenápadná. Další výhodou je, že při případné reoperaci lze využít stejný přístup a není třeba způsobit další jizvu. Tento přístup je nejčastěji volený na naší klinice.
 • Dvorcem (periolárně): má-li dvorec dostatečný obvod, lze využít tento přístup a omezit tlak na ránu, který může někdy při větších implantátech vzniknout při řezu v podprsní rýze. S vložením implantátu lze případně korigovat velikost prsního dvorce. Nevýhodou je vyšší riziko infekce a někdy může dojít ke zhoršení citlivosti prsního dvorce, případně k problémů s kojením. Tento přístup je vzácně volený na naší klinice.
 • Podpaždím (axiliárně): jizva při tomto způsobu vzniká v podpaždí a je tedy běžně skrytá. Není to však vhodný způsob při vkládání příliš velkých implantátů. V případě reoperace se využije většinou podprsní rýha, což znamená dodatečnou jizvu. Tento typ přístupu nepoužíváme.

Během výkonu je nutno vytvořit prostor pro vložení implantátu odpovídající jeho plánované velikosti. Prostor se vytváří buď pod prsní žlázou, nebo pod prsním svalem. Správnost plánované velikosti implantátu je možno během operace ověřit vložením testovacího zkušebního implantátu stejného objemu. Poté se implantát vloží do kapsy a umístí se ve správné pozici. K implantátu je velmi často zaveden aktivní odsávací drén. Operační rána se šije v několika vrstvách. Preventivně jsou podávána antibiotika. Ještě na operačním sále je pacientka oblečena do elastické kompresní podprsenky, která fixuje implantáty ve správné poloze.

Pooperační režim a péče

Pacientka odchází do domácí péče zpravidla druhý den po operaci. Před propuštěním jsou většinou odstraněny drény. Na cestu domů je dobré si zajistit odvoz.

Další týden v domácí péči by pacientka měla mít klidový režim. To znamená zejména vyvarovat se větší fyzické aktivity, ležení na břiše či na boku, práci v předklonu, uklidu, luxování, vzpažení nebo zvedání těžkých břemen nebo dokonce dětí. Je možné, že pacientka bude unavená a bude více odpočívat. Případné bolesti lze tišit běžnými analgetiky.

Sprchovat je možné od třetího pooperačního dne, popř. po odstranění drénů. Bílé náplasti zůstanou na ráně 14 dní, sprchováním se neodlepí. Rány desinfikujte bezbarvým sprejem (např. Cutasept, Octenisept).
 Stehy jsou vstřebatelné a většinou není třeba je odstraňovat.

S omezenou fyzickou aktivitou je možné začít již po měsíci.
 Kancelářská práce a řízení automobilu je možné po cca 1 týdnu, pokud ustoupí nejintenzivnější bolesti.
0Sport doporučujeme až po 6 týdnech od operace.

Při použití anatomických implantátů se snažte spát maximálně na zádech, obložte se polštáři, abyste se nemohla otáčet. Pokud je to jen trochu možné, tento režim by byl vhodný po dobu alespoň tří měsíců. U kulatých implantátů je toto pravidlo méně striktní, protože nehrozí rotace implantátu.

Podprsenky typu push-up, švihové sporty jako tenis, squash a golf doporučujeme až po třech měsících.

6 týdnů po operaci je radno nosit speciální elastické prádlo 24 h denně, dále pak 2 týdny alespoň přes den.

Ztuhlost bradavek, napětí v prsou, otoky a modřiny patří k běžným pooperačním průvodním jevům, které během jednoho až dvou týdnů vymizí.

Všem pacientkám kladu na srdce, že pooperační péče a zodpovědný přístup těsně po operaci mají zásadní podíl na konečném vzhledu zvětšených prsou. Mezi to patří i správná péče o jizvy.

Péče o jizvy

Jizvy po augmentaci vznikají, jsou však při dobrém hojení po čase téměř neviditelné. Pacientka sama může k jejich správnému vývoji přispět svou svědomitou péčí, a to od cca 14. dne po operaci, kdy jizvy začne masírovat a promazávat. Masáž probíhá tak, že prstem tlačíme na jizvu přibližně 30 sekund, až nehtové lůžko prstu zbělá. Poté prstem posuneme o kousek vedle a opakujeme. Postupujeme takto po celé délce jizvy na obou prsech. Masáž opakujeme cca 3 až 5x denně. Pro snadnější masáž je možné použít mastný krém.

Pozor však, po jizvě se nepřejíždí, aby nedošlo k jejímu narušení.

Aby nedošlo k pigmentaci jizev, měly by jizvy zůstat chráněné před sluncem, a to minimálně 3 měsíce po operaci.

Výsledek zvětšení prsou

Přibližně 3 měsíce po operaci je výsledek většinou možné považovat za konečný. Prsa se stabilizují co do polohy a tvaru. V průběhu let však nelze vyloučit vliv gravitace, kdy může docházet k povolování kůže a tím poklesu poprsí.

Možné komplikace a rizika při zvětšení prsou

Zvětšení prsou je operace jako každá jiná, a i když je současná medicína na vysoké úrovni, může při ní dojít je komplikacím.

Komplikace se při a po operaci v určitém, i když v malém procentu vyskytují. Mohou vzniknout i přesto, že péče byla poskytnuta řádně, lékaři a ostatní zdravotnický personál neporušil žádné své povinnosti a zdravotní péče byla poskytnuta v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Pacientka je o možných komplikacích a rizicích informována ještě před vlastním výkonem. Je dobré si uvědomit, že vyšší riziko komplikací mají pacienti nedodržující pokyny lékaře.

Případné komplikace jsou spojené nejčastěji s hojením ran a jedná se např. o infekce, krvácení, neprokrvení tkáně v místě operace nebo vývoj jizev.

Někdy může dojít ke komplikacím spojeným s implantátem, resp. s reakcí organizmu na vložený implantát. Může se jednat o kapsulární kontrakturu, rupturu, změny bradavky a její citlivosti, změnu pozice implantátu nebo v omezené míře i tzv. anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty (BIA-ALCL). Více o možných komplikacích po augmentaci.

Všechny tyto typy komplikací jsou však řešitelné a je důležité je včas konzultovat s lékařem.

Kdy je nutná výměna implantátu

U současných prsních silikonových implantátů není vždy nutná výměna. Pokud žena necítí subjektivní obtíže a při pravidelných mamologických kontrolách se neobjeví pozitivní nález, mohou implantáty zůstat v těle neomezenou dobu. Případy, kdy výměnu nebo vyjmutí implantátu provádíme, jsou např.:

 • Prasklý nebo poškozený implantát
 • Pokles a změna tvaru prsou v čase
 • Změna polohy implantátu

V naší praxi používáme kvalitní implantáty certifikovaných značek. Někteří výrobci implantátů poskytují pacientkám záruku v rámci garančního programu, který přináší nositelkám těchto implantátů výhody při ruptuře implantátu nebo vzniku kapsulární fibrózy.

Kontroly po operaci prsou

Po augmentaci vás lékař pozve celkem na 2 důležité kontroly: po 1 týdnu, po 6 týdnech a dále dle domluvy vždy alespoň po 1 roce. Platí ovšem, že by se žena po plastické operaci prsou měla objednat na kontrolu vždy, když pocítí jakékoliv změny – zánět, změna tvaru nebo polohy prsou, zatvrdnutí apod. Také po úrazu, prudkém nárazu, pádu na prsa nebo autonehodě je vhodné nechat implantáty zkontrolovat lékařem.

Každoročně je pak doporučováno mamologické vyšetření prsou a ultrazvukové vyšetření implantátu, aby se zhodnotila jeho integrita.

Rychlé informace

Anestezie: celková
Délka operace: 1 hodina
Délka hospitalizace: 1 den
Návrat do normálního života: po 1 týdnu
Sport: po 6 až 8 týdnech
Těhotenství a kojení: nejdříve rok po zákroku

Co získám augmentací prsou

 • až o několik čísel větší velikost prsou
 • optimální tvar prsou
 • odstranění asymetrie

Po operaci

Omezení po operaci:

 • zvedání těžkých předmětů
 • fyzická námaha
 • po 1 týdnu kancelářská práce a řízení automobilu
 • po 6 až 8 týdnech sport (v závislosti na kondici)

Pooperační prádlo: 6 až 8 týdnů

Termíny kontrol: po 7 dech, po 6 týdnech

Možné komplikace při zvětšení prsou a jejich prevence

Někteří výrobci již dnes zahrnují do svých záručních programů různé garance, jako je např. doživotní záruka výměny implantátu při jeho ruptuře (prasknutí) nebo natržení, finanční kompenzace při ruptuře implantátu nebo výměna implantátu v případě, že dojde ke kapsulární kontraktuře.

Nejlepší prevencí komplikací při augmentaci je volba zkušeného operatéra a dostatečná konzultace před operací. I přesto by každá pacientka měla být předem informována o možných komplikacích po operaci prsou.

Cena plastiky prsou

Cena augmentace prsou je tvořena cenou samotné operace a cenou implantátu. Ta se liší zejména dle značky nebo typu. Volbu implantátu diskutuje operatér s pacientkou již při předoperační konzultaci a dbá při ní zejména na zdravotní a estetické hledisko. Kolik bude stát vaše operace prsou, se dozvíte během první konzultace s lékařem.

Cena konzultace: 500 Kč

Před a po

Recenze

Jeannie

Zvětšení prsou

I have very good experience with Dr Lhotsky. He was very kind and helped me to find the best solution for my aesthetic problem. I am very happy with the result and also everyone at Forme clinic was very friendly and helpful.


Zdroj: Estheticon.com

Jana M.

Botulotoxin, Modelace prsou, Zvětšení prsou

U pana dr. Lhotského jsem byla na operaci zvětšení prsou s modelací ve Vysokém nad Jizerou a pravidelně k němu jezdím i na botox. S výsledky jeho práce jsem moc spokojená..mám prsa, Číst dál


Zdroj: Google

Anet

Modelace prsou, Zvětšení prsou

Jsem týden od operace – augmentace a modelace prsou. Už teď mohu říct, že s prací pana doktora jsem maximálně spokojená. Opravdu má moc šikovné ručičky. Milý pan doktor, Číst dál


zdroj: Estheticon.cz

Pavlína

Zvětšení prsou

U pana doktora Lhotského jsem absolvovala augmentaci prsou. Pan doktor je velmi citlivý, empatický člověk a odborník na svém místě. Je evidentní, že svou Číst dál


zdroj: Osobní doporučení

Key

Zvětšení prsou

Podstoupila jsem u pana doktora Lhotského augmentaci prsou a upřímně jsem nemohla zvolit lepšího operatéra. Prsa mám nádherná, jizvy jsou krásné, Číst dál


zdroj: Estheticon.cz

Silonka

Zvětšení prsou

Chtěla bych zde velmi vychválit pana MUDr. Lhotského. Před měsícem jsem byla na augmentaci ve Vysokým. Pan doktor již při konzultaci byl velmi milý  a vše vysvětlil. V den operace Číst dál


zdroj: Estheticon.cz

Kelly

Zvětšení prsou

Po velmi dobré zkušenosti s panem doktorem, jsem se rozhodla u něj podstoupit i augmentaci prsou. Musím říct, že pan doktor Lhotský je opravdu kapacita ve svém oboru s naprosto profesionálním Číst dál


zdroj: Osobní doporučení

Jana

Zvětšení prsou

O zvětšení prsou jsem se rozhodovala hodně dlouho. Trápila mě malá, povislá prsa. Operace jako takové jsem se ani nebála, Číst dál


zdroj: Chirurgická ambulance Trutnov

Michaela300

Zvětšení prsou

Pana doktora Lhotského vřele doporučuji, profesionální a milý přístup. Velikost a tvar prsou jsem nechala na panu doktorovi (silikonové implantáty, objem 255ml). Číst dál


zdroj: Estheticon.cz

Poptávka konzultace

  Podrobné informace k Ochraně osobních dat najdete zde