Deep Plane Lift – facelift s dlouhodobým účinkem

Autor: MUDr. Radek Lhotský

Jedním ze specifik naší doby je kult mládí. Starší lidé jako by byli vyřazeni ze společnosti, svět patří krásným, mladým a úspěšným. A snad i proto se mnoho lidí již od středního věku snaží svůj mladistvý věk uchovat. Pokud podstupujeme estetické zákroky, pak nám jde o to, aby jejich výsledek byl přirozený, aby si jich okolí nevšimlo. Ideální reakcí je: „Ty vypadáš odpočatě. Byl jsi na dovolené?“ Facelift je celkem již běžnou operací, kterou pacienti podstupují pro omlazení vzhledu. Ale není facelift jako facelift. Proč právě metoda Deep plane facelift umožňuje získat zpět ostré kontury tváře a čelistí, vyrovnat prázdné kruhy pod očima, vyhladit nosoretní rýhy, a přitom se vyhnout umělému „přetaženému“ vzhledu.

Co je to Deep plane facelift?

Deep plane lift umožňuje dosáhnout intenzivnějšího liftingu obličeje, aniž by byl přitom efekt faceliftu umělý a přetažený. Výsledkem je mladší, přirozený vzhled, který navíc přetrvá déle než u klasického faceliftu.

Vývoj technik faceliftu

Deep plane facelift - fotografie pacientky před a po - MUDr. Radek Lhotský

Abychom správně pochopili výhody námi používané techniky Deep plane lift, tedy techniky zasahující hluboké vrstvy tváře – musíme se vypravit do historie. Až do 70.let dvacátého století se při faceliftu pracovalo výhradně s vrstvou kůže. Řez byl prováděn kolem uší. Kůže pacienta byla uvolněna od podkoží a vytažena směrem dozadu a její přebytečná část odstraněna. Výsledkem byl poněkud „vytažený vzhled“. Navíc výsledek přetrval jen omezenou dobu. Jelikož je kůže elastická a nezvládne udržet celou masu obličejové tkáně, po nějakém čase se opět povolila a pacient vypadal stejně jako před operací. Tato technika je i podkladem někdy požadovaného „miniliftu“. Již z názvu („mini“) však musí vyplynout, že efekt a trvanlivost bude hodně malý.
Plastičtí chirurgové ve snaze najít trvalejší řešení objevili tzv. SMAS vrstvu (Superficial muscular aponeurotic system), vazivově tukovou podkožní strukturu, která se nachází mezi kůží obličeje a kostmi obličeje, a zahrnuje mimo jiné i mimické svaly odpovědné za výraz obličeje. S touto vrstvou pak bylo operační manipulací dosahováno trvalejších a přirozenějších efektů.

SMAS lift

Možností, jak manipulovat se SMAS existuje několik. Jednou je tzv. plikace, tedy nahrnutí a prošití vrstvy pomocí stehů s tím, že vrstvu neoddělujeme od hlouběji uložených tkání. Takovou technikou je například marketingově propagovaný MACS lift anebo jeho modifikace Quick lift. Tyto techniky jsou méně invazivní, s rychlejším zotavením, avšak jejich trvanlivost je omezena tím, že postupem času dochází k uvolnění stehů, které drží nahrnuté tkáně a efekt mizí. Již zmiňovaný Quick lift tak svým názvem již evokuje i rychlost mizení vlastního účinku.

Další možností manipulace se SMAS vrstvou je její uvolnění od hlubších vrstev a následný posun s odstraněním ev. přebytku. Tím, že se SMAS vrstva uvolní a přesune na jiné místo (ve směru vektoru posunu celé tváře), se pak při zhojení vytvoří trvalé a pevné spojení v nové pozici. Nehrozí tedy povolení stehů, jako při plikaci. Technikám založeným na manipulaci se SMASem říkáme SMAS lift. Efekt této techniky je závislý na zručnosti, zkušenosti a odvaze operatéra, nakolik je schopen pečlivě vypreparovat vrstvu SMAS, uvolnit vazivová spojení mez vrstvami a současně neporanit struktury uložené pod ním. To pak zajistí různě kvalitní výsledek.

Technickou variantou SMAS liftu je již zmíněná technika Deep plane facelift.

Co dokáže Deep Plane Facelift?

Jak z názvu vyplývá, technika se zaměřuje na hluboké vrstvy (deep plane). Tento postup má své výhody proti ostatním, současně je však i chirurgicky náročnější. Tuto operační techniku užívají spíše zkušenější chirurgové. Velkou výhodou je, že při Deep plane faceliftu neprovádíme separaci kůže od hlubší vrstvy (SMAS), ale posun probíhá „en block“ (tedy obě vrstvy dohromady). Preparace je tedy pouze pod vrstvou SMAS, v hloubce. Tímto postupem se snižuje riziko krvácení (které je vždy v oblasti mezi kůží a podkožím) a také modřiny a otoky vznikají minimálně (opět z důvodu, že není narušeno spojení kůže s podkožím). Současně se provádí důkladné uvolnění vazů pod vrstvou SMAS, které jinak brání posunu tkání a tím trvanlivosti efektu.
Výsledkem je přirozené omlazení obličeje, na rozdíl od přitaženého, „operovaného“ vzhledu u jiných, jednodušších faceliftových technik. Další velkou výhodou Deep plane techniky je její trvalejší efekt díky důkladné manipulace vrstvy SMAS.

 

Výhody Deep Plane Liftu

• Přirozenější výsledek
• Obnovení objemu tváří a jejich zvednutí
• Změkčení nasolabiálních rýh
• Vytvoření ostřejší kontury čelisti a krku
• Trvalejší efekt

před/po fotografie deep plane facelift _ Dr. Radek Lhotský

Před a po fotografie Deep Plane Faceliftu ukazují výsledky, které lze touto technikou docílit. Můžete si je prohlédnout v Galerii.

 

Pokud i Vás trápí unavený vzhled a pokles obličejové tkáně, domluvte si konzultaci na některém z mých pracovišť. Rád s Vámi Váš problém a přání zlepšení vzhledu proberu.

Váš MUDr. Radek Lhotský

Domluvte si konzultaci

    Podrobné informace k Ochraně osobních dat najdete zde