Co je nanofat grafting?

Autor: MUDr. Radek Lhotský

Novinkou v mé praxi s použitím tuku (fatgrafting) je verze zvaná nanofatgrafting. S touto technikou jsem se poprvé setkal na stáži u jejich autorů, Dr Tonnarda a Verpaeleho v Ghentu, v Belgii. (1) Tito lékaři techniku publikovali v roce 2013 a od té doby ji zařadilo do své praxe plno pracovišť.

Jedná s o velmi zajímavou a revoluční techniku v přenosu vlastní tukové tkáně. Tuková tkáň je zpracováním zbavená živých tukových buněk, takže vlastně o tuk nejde. Tento materiál je významný tím, že obsahuje jen tzv. kmenové buňky. Tyto buňky jsou v klidovém stavu, ale po zničení okolních tukových buněk dojde k jejich aktivaci s cílem toto poškození napravit. Jde o zjednodušený princip mechanismu, nicméně aktivací kmenových buněk je započat proces reparace a regenerace. Zvláštní je, že neprobíhá regenerace jen ve smyslu nápravy zničených buněk tukových, ale obnovení a opravu i jiných poškozených tkání. Pomocí nanofatgraftu je pak možné řešit atrofii a poškození tkání stárnutím, regenerovat pokožku, vylepšit hypertrofické nebo atrofické jizvy, zlepšit hyperpigmentace nebo hypopigmentace a mnoho dalších efektů. Například při faceliftingu či neckliftingu ho používám k vylepšení pokožky, hydrataci a zlepšení kvality rtů, celkové vylepšení vrstvy SMAS, která odpovídá za kvalitu kůže k němu připojené, a plno dalších možností.

Nanofat grafting je metoda přenosu vlastního tuku využívající kmenové buňky

Byť není mechanismus účinku nanofatgraftingu přesně dosud znám, účinky jsou široce publikované a výsledky jednotlivých aplikací veřejně dostupné. (3)(4) Od nanofat graftingu očekáváme regenerační efekt, nikoliv výplňový, jako u klasického fatgraftingu. Takový efekt se dostavuje s určitým zpožděním, až například po 6 až 8 měsících, jako je tomu v případě aplikace do oblasti tmavých kruhů pod očima. Pokud je efekt nedostatečný, lze aplikaci libovolně opakovat.

Pro mě je nanofat a obecně fatgrafting významný zejména v tom, že máme jistotu, že efekt bude dlouhodobý, vpravujeme do těla pacienta tkáň jemu vlastní, přirozenou a tak je skvělou náhradou za všechny výplňové materiály, jejichž rizika z dlouhodobého hlediska jsou značná a efekt krátkodobý. Pokud vám je použití cizorodého materiálu ve smyslu výplní na bázi kyseliny hyaluronové cizí, rozhodně toto je možnost, o které je třeba uvažovat.

Další z možností použití nanofatgraftingu je jeho smíchání s vlastní plazmou k dalšímu vylepšení účinku, kterou publikoval Dr Talei a kolektiv v roce 2023. (2)

Pokud vás k tématu využití vlastního tuku a nanofat graftingu zajímá více, domluvte si konzultaci:

Příprava získaného tuku pro následný nanofat grafting

Emulgace tuku pomocí emulgátoru, mechanická destrukce adipocytů, filtrace a čištění

Reference: 

(1)Tonnard P, Verpaele A, Peeters G, Hamdi M, Cornelissen M, Declercq H. Nanofat grafting: basic research and clinical applications. Plast Reconstr Surg. 2013 Oct;132(4):1017-1026. doi: 10.1097/PRS.0b013e31829fe1b0. PMID: 23783059.

2) Talei B, Ziai H. PHAT Lips and PHAT Face: Platelet Hybridized Adipose Therapy for Superficial Musculoaponeurotic System and Dermal Rejuvenation. Facial Plast Surg. 2023 Nov 20. doi: 10.1055/a-2188-8608. Epub ahead of print. PMID: 37816491.

3) Tonnard P, Verpaele A, Carvas M. Fat Grafting for Facial Rejuvenation with Nanofat Grafts. Clin Plast Surg. 2020 Jan;47(1):53-62. doi: 10.1016/j.cps.2019.08.006. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31739897.

4) Semra Uyulmaz, Nadia Sanchez Macedo, Farid Rezaeian, Pietro Giovanoli, Nicole Lindenblatt, Nanofat Grafting for Scar Treatment and Skin Quality Improvement, Aesthetic Surgery Journal, Volume 38, Issue 4, April 2018, Pages 421–428.

KONZULTACE