Novinka na poli přenosu a aplikace tukové tkáně je tzv. nanofatgrafting. Práce o této technice byla publikována v roce 2013 v časopise Plastic and reconstructive surgery.

Jedná o techniku, při níž v tukové tkání po odběru zvláštním zpracováním zničíme zralé tukové buňky, které jsou velké a náchylné a zachováme pouze buňky, které jsou menší, odolnější a mají regenerační potenciál. Takto zpracovaný tuk se pak aplikuje s cílem využít regenerační funkce těchto buněk.

Klinické aplikace zahrnují použití k aplikaci do sluncem zničené kůže dekoltu, nekvalitní kůže v oblasti tváře a krku v důsledku stárnutí, do oblastí tmavých kruhů pod očima, do jizev, a mnoho dalších možností.

Od nanofatgraftingu očekáváme regenerační efekt, nikoliv výplňový, jako u klasického fatgraftingu. Takový efekt se dostavuje s určitým zpožděním, až například 8 měsíců, jako je tomu v případě aplikace do oblasti tmavých kruhů pod očima.

Pokud je efekt nedostatečný, lze aplikaci libovolně opakovat.

 

Reference: 

Tonnard P, Verpaele A, Peeters G, Hamdi M, Cornelissen M, Declercq H. Nanofat grafting: basic research and clinical applications. Plast Reconstr Surg. 2013 Oct;132(4):1017-26.